ניוזלטר
צרו קשר

תכנית "נטעים"


תכנית "נטעים" הינה תכנית ההשתלבות של ילדים ונוער עם מוגבלות בנוע"ם – תנועת הנוער של התנועה המסורתית. התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה מלא והדוק עם הנהלת נוע"ם. ילדים ונוער עם מוגבלות מגיעים לפעילות בסניפים השונים של נוע"ם, ומשתלבים בפעילות בשני מסלולים עיקריים:

קבוצות "נטעים": קבוצות של חניכים עם מוגבלות, בני ובנות מספר גילאים, המשתלבים כקבוצה בפעילות השבועית של הסניף. הקבוצות הללו עוברות פעילות כמו שאר קבוצות נוע"ם, על פי התכנית החינוכית של נוע"ם, מותאמת ומונגשת לקבוצה הספציפית, ומשתלבת בסניף בכל הפעילויות.
שילוב יחידני: חניכים עם מוגבלות, משתלבים על פי יכולותיהם כיחידים בקבוצות הגיל הקיימות בסניף, והופכים להיות חלק אינטגרלי מהקבוצה. חניכים אלה משתלבים בכל פעילות הקבוצה, במהלך כל השנה.
כל חניכי תכנית "נטעים" על מסלוליה השונים משתתפים בכל המפעלים הארציים של נוע"ם – טיולי חגים, שבתונים וכמובן מחנה הקיץ.

הכשרה, הדרכה, ליווי והתמקצעות של צוות מדריכי ורכזי "נטעים": צוותי ההדרכה בתכנית, בסניפים השונים, מלווים על ידי רכזת "נטעים" ארצית. צוותי ההדרכה עוברים הכשרה שנתית, וכן סדרה של השתלמויות במהלך השנה. כמו כן, צוות ההדרכה מלווה על ידי רכזת "נטעים", אשר עובדת בשיתוף פעולה מלא עם רכזות המחוז בנוע"ם וצוות ההנהלה.

תכנית "נטעים" מתפתחת כל העת, וסניפים חדשים נכנסים לתכנית, על פי תכנית עבודה סדורה. התכנית מפעילה שיתופי פעולה עם הנהגות הקהילות הרלוונטיות, מחלקות החינוך וצרכים מיוחדים ברשויות המקומיות, ארגוני הורים ומנהיגויות הורים של ילדים עם צרכים מיוחדים ברשויות הרלוונטיות.

 

חזון "נטעים" הוא כי בכל אחד ואחד מסניפי נוע"ם בכל הארץ ובכל מפעלי התנועה, יפעלו באופן קבוע ורציף קבוצות "נטעים" ובנוסף לכך יתקיים שילוב יחידני משמעותי של ילדים ונערים עם מוגבלות בקבוצות קיימות, לאורך השנה כולה.

 

התכנית בסיוע:

צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ