הימים הנוראים וסוכות תש"פ

זמני התפילות

 

ראש השנה – יום א'  א' בתשרי תש"פ – 29-30 בספטמבר 2019
ערב ערבית 18:00
 (יום א') הדלקת נרות * 18:10
בוקר  פסוקי דזמרה ושחרית 08:30
 (יום ב') קריאת התורה 09:45 (זמן משוער)
  תקיעת שופר 10:30 (זמן משוער)
  מוסף 10:45 (זמן משוער)
אחה"צ תשליך (נפגשים ליד בית העם) 17:30
  מנחה 18:00
     
ראש השנה – יום ב'  ב' בתשרי תש"פ – 30 בספטמבר-1 באוקטובר 2019
ערב ערבית אחרי מנחה (18:00)
 (יום ב') הדלקת נרות ** לא לפני 19:03
בוקר פסוקי דזמרה ושחרית 08:30
 (יום ג') קריאת התורה 09:45 (זמן משוער)
  תקיעת שופר 10:30 (זמן משוער)
  מוסף 10:45 (זמן משוער)
     
שבת שובה  ו' בתשרי תש"פ – 4-5 באוקטובר 2019
ערב הדלקת נרות *** 18:03
  קבלת שבת וערבית 18:00
בוקר שחרית 09:00
     
יום כפור  י' בתשרי תש"פ – 8-9 באוקטובר 2019
ערב   הדלקת נרות *** 17:58 (לפני שבאים לבית הכנסת)
 (יום ג')

כל נדרי וערבית כל נדרי יתחיל בזמן
כדי לסיימו לפני החשיכה. כדאי להקדים.

17:50
בוקר פסוקי דזמרה ושחרית 08:30
 (יום ד') קריאת התורה 10:15 (זמן משוער)
  יזכור 11:00 (זמן משוער)
  מוסף 11:30 (זמן משוער)
אחה"צ מנחה 15:45
  נעילה 17:00
  תקיעת שופר וערבית 18:52
     
סוכות – יום א' ט"ו בתשרי תש"פ – 13-14 באוקטובר 2019
ערב הדלקת נרות * 17:52
 (יום א') ערבית 18:00
בוקר שחרית 09:00
(יום ב') ארוחת חג קהילתית 11:30 (זמן משוער)
     
שבת של סוכות  כ' בתשרי תש"פ – 18-19 באוקטובר 2019
ערב הדלקת נרות *** 17:46
  קבלת שבת וערבית 18:00
בוקר שחרית 09:00
     
שמיני עצרת/שמחת תורה  כ"ב בתשרי תש"פ – 20-21 באוקטובר 2019
ערב הדלקת נרות * 17:44
 (יום א') ערבית 18:00
  הקפות 18:20
בוקר שחרית 09:00
(יום ב') הקפות 09:55 (זמן משוער)
  קריאת התורה 10:15 (זמן משוער)
  יזכור 11:00 (זמן משוער)
  מוסף (תפילת גשם) 11:20 (זמן משוער)

 

הדלקת נרות

את הנרות לשבת וחג עדיף להדליק קרוב לזמן הדלקת נרות (כמה דקות לפני עד השעה הנקובה בלוח לכניסת השבת או החג). מותר להקדים את הדלקת הנרות עד פלג המנחה (בתקופה הזאת של השנה, כשעה לפני כניסת השבת או החג).

 

* מי שלא הדליק נרות לחג עד השקיעה ידליק לאחר מכן, אבל אך ורק מאש שכבר דולקת (אפשר בעזרת גפרור, אבל אין לכבות אותו באופן פעיל).

 

** בלילה השני של ראש השנה (וכן כל חג שני בחו"ל), מדליקים נרות רק משעת יציאת החג, וכן רק מאש קיימת (ראו *), לכן מומלץ להדליק נר נשמה לפני כניסת החג.

 

*** בעת הדוחק ובדיעבד, ניתן להדליק את נרות השבת ויום כיפור עד 15 דקות לאחר הזמן הנקוב בלוח לכניסת השבת – ובעיקר, כמה דקות לפני השקיעה.

התנועה המסורתית (קונסרבטיבית) היא זרם ביהדות המשלב נאמנות למסורת היהודית ולהלכה לצד פתיחות לעולם המודרני ולתרבות דמוקרטית-הומניסטית. היהדות המסורתית רואה בהלכה מכלול דינאמי ומתפתח של ערכים המתאים עצמו לתנאי המקום ולנסיבות המשתנות מדור לדור.
צרו קשר עם הקהילה
דג כדגכ
רחוב טובה וטוביה מילר 6, רחובות | ת.ד. 1301, רחובות 7611201 | 08-9469180 | adatshalom1@gmail.com