ניוזלטר
צרו קשר

שו"ת חלק ו'

 • ספר תורה

  שאלה מאת הרב צבי מרקוז מקהילת "מורשת אברהם" שבירושלים: מהו הדין לנער בן שתים עשרה אשר הפיל ספר תורה? האם חייבים לצום?

  תשובה: ישנן גישות שונות ורובן מציעות לבצע מעשי כפרה במקום צום. פירוט מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • סידור

  שאלה מאת ד"ר דוד סגל מקהילת "אשל אברהם" שבבאר שבע: האם מותר לחזנים ולשליחי ציבור להכפיל את שם ה' בברכות או בתפילות?

  תשובה: יש מקום להתיר הכפלת מילים כאשר הדבר נעשה במטרה להגביר את הכוונה ומעורובות ציבור המתפללים, אך לא במקרה שזה יפחית מקדושת התפילה. להסבר מפורט יותר, ראו קובץ מצורף.
  הקליקו להרחבה
 • כיפה

  שאלה מתלמידי בית הספר תל"י, גילה: האם חייבים לחבוש כיפה כל הזמן או רק בשעת התפילה? מודע נשים ובנות אינן חובשות כיפה והאם מותר להן לעשות כך?

  תשובה: אין הצדקה תלמודית לאסור הליכה בגילוי ראש, אך זהו מנהג עתיק. אין צורך לדרוש מנשים לחבוש כיפה, הכיפה הינה רשות בלבד. פירוט מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • רבות

  שאלה: וכשליחות ציבור האם נשים חייבות להתפלל שלוש פעמים ביום? האם הן יכולות לשמש כשליחות ציבור ולקחת חלק במנין?

  תשובה: נשים חייבות להתפלל שלוש פעמים בדיוק כמו גברים ומותר להן לשמש כשליחות ציבור ולקחת חלק במנין. פירוט בנושא מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • ספר תורה

  שאלה: באילו נסיבות מותר להעביר ספר תורה מבית הכנסת למקום אחר לקריאה? האם יש חובה לקרוא בו שלוש פעמים במקום הארעי?

  תשובה: רוב הפוסקים מתירים להביא ספר תורה לקריאה חד פעמית בנסיבות שונות. בקובץ המצורף ניתן לקרוא על המחלוקת בנושא זה בין התלמוד הבבלי והירושלמי ובאילו נסיבות מדובר. פירוט בנושא מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • הקלטה

  שאלה מאת ד"ר דוד סגל מקהילת "אשל אברהם" שבבאר שבע: האם מותר לבטא את שם ה' כשמקליטים תפילות או זמירות שבת לשם חינוך?

  תשובה: לא חל כל איסור על הקלטת שם ה' בתפילות או זמירות שבת. הסבר מפורט מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • ספר תורה

  שאלה: האם מותר להנהיג בבתי הכנסת של התנועה המסורתית קריאת התורה בציבור לפי המחזור התלת שנתי?

  תשובה: בנושא זה הדעות חלוקות אם כי רוב הפוסקים טוענים שמותר להנהיג שיטה תלת שנתית בקריאת התורה. בקובץ המצורף מופיע פירוט רב בנושא והדעות השונות לגביו.
  הקליקו להרחבה
 • סידור

  שאלה מאת הרב צבי מרקוז מקהילת "מורשת אברהם" שבירושלים: מהי המלצת ועד ההלכה בסוגיית אמירת "ברכי נפשי" [ יש האומרים אותו מלבד שיר של יום ויש האומרים אותו במקום שיר של יום]?

  תשובה: יש כמה מנהגים וכל קהילה צריכה לנהוג כמנהגה. ההמלצה היא לומר מזמור המתאים לאותו יום במקום שיר של יום. פירוט בסוגייה מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • פסח

  שאלה מאת דבורה ווקסלר: שאינם מקפידים על דיני כשרות בפסח כיצד ינהג שומר כשרות בחג הפסח כאשר שותפיו לדירה אינם מקפידים על דיני הכשרות בחג?

  תשובה: שומר הכשרות חייב להחזיק את האוכל שלו מחוץ למטבח המשותף. מאידך, מותר לו להשתמש בכלים המשותפים לאחר החג וכמובן אסור לו לאכול חמץ שעבר עליו הפסח. בדירה שאינם מקפידים על דיני כשרות.פירוט בסוגייה מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • פסח

  שאלה מאת הרב יוסף קליינר: האם מותר להפקיר חמץ הנותר לפני הפסח במקום למכור אותו לאינו יהודי?

  תשובה: באופן כללי חל איסור על הפקרת חמץ ובהתקרב חג הפסח יש לנהל את משק הבית כך שלא יישארו ברשותנו חמץ ותערובת חמץ. פירוט בסוגייה מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • כנסיה

  שאלה מאת הרב צבי גרץ: האם מותר להיכנס לכנסיה או מסגד כדי להתרשם מהם או להיות נוכח בתפילה במקומות אלו?

  תשובה: רוב הפוסקים אינם אוסרים על לבקר במסגד או לנכוח שם בתפילה, כי לא רואים באיסלם עבודה זרה. לגבי הנצרות, הדעות חלוקות והעניין משתנה לאור הנסיבות. יש לבדוק כל מקרה לגופו. פירוט בסוגייה זו מופיע בקובץ.
  הקליקו להרחבה
 • מסעדה

  שאלה מאת הרב גילה דרור: האם מותר לכנסת הרבנים לתת השגחה למסעדה הפתוחה בשבת?

  תשובה: אסור לכנסת הרבנים לתת השגחה למסעדה הפתוחה בשבת כי בעל המסעדה אינו נאמן להקפיד בהלכות כשרות ובהלכות בישול בשבת כשהמשגיח אינו נמצא במקום. פירוט בסוגייה מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • עגיל

  שאלה מאת ראובן רזניק: למי ובאילו אזורים בגוף מותר לבצע נקבים?

  תשובה: מותר לגברים ונשים לענוד עגילים באף ובאוזן. אין לנקב איזורים אחרים בגוף. מכיוון שיש סיכון רפואי בפעולת הניקוב, צריך לנקוט באמצעי זהירות על מנת לשמור על גוף בריא ושלם. לדיון נוסף עיינו בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • גיור

  שאלה: האם מותר לגייר ילד ממוצא רוסי כשאמו איננה מתכוונת להתגייר?

  תשובה: לא ניתן לתת תשובה מוחלטת בסוגייה זו וצריך לדון בכל מקרה לגופו. פירוט בנושא מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • בית עלמין

  שאלה: שם שנוסף בשעת מחלה בן אדם ששינו את שמו מחמת מחלה נפטר - האם חוקקים גם את שמו החדש על המצבה או רק את שמו המקורי ובאיזה סדר?

  תשובה: תלוי במקרה. אפשר לחקוק את שני השמות. במידה והחולה חי כמה שנים עם השם החדש רצוי גם לחקוק אותו והוא יופיע לפני השם המקורי. פירוט בנושא מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • בית עלמין

  שאלה מאת הרב גילה דרור: האם מותר לקבור אדם אחד מעל השני והאם מותר לקבור במבנים מעל הקרקע?

  תשובה: מותר לקבור בן אדם אחד מעל השני, כך לפי פסיקה של רב האי גאון. יש איסור על קבורה במבנים מעל הקרקע. לפירוט בנושא ראה קובץ מצורף.
  הקליקו להרחבה
 • בית עלמין

  שאלה מאת הרב גילה דרור: כיצד יש להבדיל בין חלקה השייכת לתנועה המסורתית ולחלקה השייכת לקבוצה חילונית שבה ייקברו בין השאר יהודים הנשואים לנכרים ובני זוגם?

  תשובה: יש להבדיל את החלקות באמצעות קיר בגובה עשרה טפחים או גדר חיה בגובה עשרה טפחים או לחלופין באמצעות מדרכה או שביל או כביש ברוחב ד אמות. הסבר מפורט יותר מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • חתונה

  שאלה מאת הרב אנדי סאקס: האם גרושה שנישאה בפעם השנייה, לא קיימה יחסי אישות עם בעלה החדש והתגרשה ממנו, תוכל להינשא שוב לבעלה הראשון?

  תשובה: ברוב המקרים לא תוכל גרושה בפעם השנייה להינשא שוב לבעלה הראשון. רק במקרים בהם הנישואים השניים נכפו על האישה והיא נישאה בעל כורחה, תוכל להתחתן שוב לאחר הגירושים. פירוט בנושא מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
 • רבין

  שאלה: לפי דיווחים בכלי התקשורת, רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל הצדיק את מעשהו בטענה שרבין היה "רודף" ו"מוסר", המוסר יהודים ושטח יהודי לגויים. האם יש הצדקה הלכתית לרצח?

  תשובה: לחלוטין לא. הרוצח ביצע רצח פשוטו כמשמעו ואין שום הצדקה הלכתית למעשה שכזה. בקבצים הצורפים מופיע פירוט בנושא ותקנה בעקבות רצח ראש הממשלה. פירוט בנושא מופיע בקובץ המצורף.
  הקליקו להרחבה
צור קשר מהיר
אשמח לקבל ניוזלטר
דג כדגכ